Loading...
Начало2021-02-13T14:50:13+02:00
Проект Европейска мрежа върху химия на материали за чисти технологии
Акроним TwinTeam
Продължителност 24 месеца (септември 2020 – август 2022) 
Project Coordinator Проф. Радостина СТОЯНОВА
Финансираща организация Национална българска програма „Европейска изследователска мрежа”

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

Проекта TwinTeam има за цел да изгради партньорска изследователска мрежа върху нова значима тема в областта на химическите науки: химия на материалите за чисти технологии.  С прилагане на комплексен подход на изучаване на явления на повърхността/интерфейса на твърди тела и определяне на експлоатационните характеристики на материалите се цели придобиване на нови познания за свойствата им на нано-ниво. Изследователската мрежа има потенциал да въведе ключови технологии за справяне със съвременните предизвикателства за: екологично и безопасно съхранение на енергия, каталитични/адсорбционни процеси за неутрализация на замърсители и конверсия на CO2, стъкла и биокерамики за по-добър живот/здраве.

Основна цел на проекта е повишаване на научноизследователския и технологичен потенциал на учените в ИОНХ и привличане на нови млади учени в областта на химия на материалите за чисти технологии чрез изграждане на научна мрежа с три водещи научни организации: Имперски колеж в Лондон (Великобритания), Институт за приложни материали – системи за съхранение на енергия към Технологичния институт в Карлсруе (Германия) и Институт по материалознание при Университета на Севиля (Испания).

Очакваните резултати от TwinTeam  са: i) формиране на многостранни екипи от партньорите, които ще бъдат превърнати в център за върхови постижения извън проекта;  ii) повишаване на видимостта на партньорите и iii) укрепване на връзките между научната общност, индустрията и обществото на национално и международно ниво.
Go to Top